מתמטיקה לביתהספרהיסודי פרקי הלימוד פעולות במספרים עד מיליון - חלק ב 5 23 •שוב חישוב 27 שברים - חלק ד 125 •שוב חישוב 129 ספרות רומיות 142 •שוב חישוב החוברת מלווה במדריך למורה.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית