בעיות דו שלביות ובעיות רב–שלביות שוב חישוב איכות הסביבה - מחזור1 כל אחד מאתנו מייצר פסולת והרבה! וכולנו, תושבי מדינת ישראל, מייצרים ביחד ה-מ-ו-ן פסולת! בישראל את רוב הפסולת מטמינים באתרי פסולת. הבעיה היא שאתרים אלה הולכים ומתמלאים, ואם לא נמצא דרכים נוספות לטיפול בפסולת, עוד כמה שנים לא יהיה מקום להטמנת הפסולת! מחזור הוא אחת הדרכים לטפל בפסולת ולהפחית את הכמות ואת הנפח שמטמינים בקרקע. במקום לזרוק חומרים לזבל - אפשר להשתמש בהם כחומרי גלם לייצור מוצרים חדשים. כל תושב בישראל מייצר בממוצע כ-2 ק"ג אשפה ביום.2 לפניכם פירוט של הרכב הפסולת הביתית באחוזים. הרכב פסולת ממוצע קיץ וחורף :2005 משקל3 פלסטיק 13% חומר אורגני 40% 25% נייר וקרטון 4% 5%3% 3% 7% טקסטיל מתכת זכוכית חיתולים שונות חד פעמיים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית