בפרק זה למדתם מונחים חדשים הקשורים לחקר נתונים. מילון מונחים שכיחות - מספר הפעמים שנתון מסוים חוזר על עצמו. שכיחות יחסית - החלק היחסי של נתון מסוים ממספר הנתונים הכולל. שכיח - הנתון שמופיע הכי הרבה פעמים.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית