ג ניתוח סיכויים וחישובם ניסוי: הטלת מטבע קחו מטבע של שקל. מה מופיע בכל אחד מצדי המטבע שערו: מהו הסיכוי לקבל את המספר 1 בהטלת מטבע זה כיצד נוכל לבדוק זאת ערכו ניסוי: הטילו מטבע של שקל 10 פעמים ורשמו כמה פעמים קיבלתם את המספר .1 מהי השכיחות היחסית של קבלת המספר 1 בהטלת מטבע שכיחות יחסית = שכיחות של נתון מספר הנתונים ערכו טבלה במחברת: א.כתבו את מספר הפעמים שקיבלו כל תלמיד או תלמידה את המספר 1 מתוך 10 הטלות. שם התלמיד מספר הפעמים דוגמה סך כל ההטלות או התלמידה שהתקבל המספר 1 רוני 10 3 נועם 10 5 סך הכול ב.סכמו בשורה האחרונה את מספר הפעמים שקיבלה הכיתה כולה את המספר 1 מתוך סך כל הטלות המטבע של כל התלמידים. ג.מהי השכיחות היחסית של קבלת המספר 1 בכיתה כולה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית