כפל וחילוק שברים שוב חישוב מצאו בין המספרים זוגות של מספרים שמכפלתם .1 2 10 1 4 • כתבו תרגילי כפל מתאימים ופתרו אותם. •איך נקראים מספרים שמכפלתם 1 השלימו. = : 1 |א 1 = × |ה 7 7 1 = × = 2 : 1 |ב |ו 3 4 1 = × 2 = 10 : 1 |ג |ז  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית