רשימת מושגים מושגים הגדרה דוגמאות מספר המתחלק 14 הוא כפולה של ,14 של ,7 כפולה של מספר במספר אחר ללא שארית של 2 ושל 1 4 0.25, 100, את הממוצע של 16 מנת החילוק של הסכום של קבוצת מחשבים כך: ממוצע (חשבוני) מספרים במספר האיברים בקבוצה 4 + 0.25 + 100) 3 : ( 16 מספר זוגי מספר שלם המתחלק ב–2 ללא שארית 1000 568, 0, 876, 2, 4 1, 34.05 38, 5, , מספר חיובי מספר (שלם או שבר או עשרוני) גדול מ–0 23 23412 106, 32, מספר מעורב מספר ששמו מורכב ממספר שלם ומשבר 39 מספר הכתוב בשיטת ערך המקום: מספר עשרוני מספר שלם, נקודה ואחריה החלק 123.003 45.6, 0.106, 0.5,- הלא שלם מספר טבעי המתחלק ללא שארית מספר ראשוני 3 17, 29, בשני מספרים בלבד - ב–1 ובעצמו מספר טבעי (שלם חיובי) המתחלק ללא מספר פריק שארית לא רק ב–1 ובעצמו, אלא גם 4 27, 1024, במספרים נוספים סדר עולה מספרים הכתובים מהמספר 4 3,- 999 10, 36, 2.56, , 23 של מספרים הקטן אל הגדול 10 הסימנים המשמשים ספרות 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, לכתיבת מספרים מונה 125 163 15 4 מספר הכתוב כך מכנה , , , שבר 625 16 המונה והמכנה הם מספרים שלמים, והמכנה שונה מ–0  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית