זשעשועים מספריים 1מספרים וספרות בכל סעיף מתואר מספר. בדקו: •האם אתם יכולים למצוא מספר כזה • אם כן, כמה מספרים כאלה אתם יכולים למצוא א| מספר גדול מ–3 שיש בו הספרה .3 ב| מספר קטן מ–1 שיש בו הספרה .3 ג| מספר גדול מ–3 וקטן מ–4 שיש בו הספרה .3  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית