ותחרויות בעיר הוחלט על יום תחרויות בין השכונות. כדי להשתתף בתחרויות הראשונות כל שכונה צריכה לבחור נבחרת של עשרה תושבים הגרים בשכונה ביום התחרויות. הנה נבחרת המספרים משכונה א (המספרים השלמים החיוביים): 3 1 5 970 1342 450 225 10 25 678 בפתיחת התחרויות כל נבחרת מסתדרת בקבוצות. נבחרת שכונה א החליטה על סדר כזה: הקבוצה הראשונה - המספרים הראשוניים, אחריהם - קבוצת המספרים הזוגיים, אחריה - קבוצת הכפולות של ,3 אחריה - קבוצת הכפולות של ,5 ולבסוף - קבוצת הכפולות של .9 א. נסו לסדר את חברי הנבחרת לפי הסדר שעליו הוחלט: כפולות של 9 כפולות של 5 כפולות של 3 מספרים זוגיים מספרים ראשוניים האם הצלחתם לסדר את הנבחרת מדוע ב. שופטי התחרות טענו שלסדר הזה יש הרבה חסרונות. ל משל, נשאר בנבחרת מספר שלא נכנס לשום קבוצה. מהו ג. יש מספרים שעוברים מקבוצה לקבוצה, למשל, המספר 3 מתרוצץ בין המספרים הראשוניים ובין הכפולות של .3 גם המספר 450 אינו מסוגל לבחור בין ארבע הקבוצות שאליהן הוא שייך. לאילו קבוצות שונות המספר 450 שייך ד. מצאו בנבחרת עוד שלושה מספרים השייכים לקבוצות שונות, וכתבו לאילו קבוצות כל מספר כזה שייך.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית