התושבים עוברים משכונה לשכונה 0 ניסה את מזלו בכל השכונות, ולא הצליח להפוך לתושב השכונה על ידי הצטרפות אל שם של מישהו אחר. אך ניסיונו הנועז לפתוח את השכונות ולאפשר למספרים לגור בשכונות שונות עודד גם מספרים אחרים לחשוב על כך. בישיבה של מועצת העיר דנו בתופעה החדשה, שלעתים התושבים עוברים משכונה לשכונה. לפני שהתושבים באים לבקש מגורים בשכונה חדשה, הם בודקים אם הם אכן יכולים לגור בה. 26 , שהוא תושב שכונה ב - שכונת השברים החיוביים רוצה לגור בשכונה ג - שכונת א. 5 המספרים המעורבים החיוביים. 26 יכול לשנות את שמו כך שהתושבים של שכונה ג יקבלו אותו כיצד האם 5 26 לשנות את שמו, אך לא לשלוח במקומו מספר אחר! שימו לב: מותר ל–5 25 הוא תושב שכונה ב. האם הוא יכול לעבור לגור בשכונה ג מדוע ב.גם 5 ג. כדי לקבל רשות לגור בשכונה ג שינה 5 את שמו ל–.75 האם המעשה חוקי מדוע ד. כתבו שלוש דוגמאות לשברים שהם תושבי שכונה ב שיכולים לשנות את שמם ולעבור לשכונה ג. ה.אילו שברים יכולים לשנות את שמם ולעבור לגור בשכונה ג - שכונת המספרים המעורבים החיוביים נסחו כלל. ו. לאיזו שכונה שייך המספר 10.0 באיזו שכונה אחרת הוא יכול לגור איך ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית