ג ועדי השכונות ומועצת העיר העיר גדלה ונבנו בה שכונות חדשות: שכונה ג: המספרים המעורבים החיוביים שכונה ד: המספרים העשרוניים החיוביים. כתבו דוגמאות לחמישה תושבים משכונה ג וחמישה תושבים משכונה ד. בעיר הוחלט שבכל אחת מהשכונות א-ד בוחרים ועד שכונה שבו 5 תושבים. המספר הגדול ביותר והמספר הקטן ביותר בוועד של כל שכונה הם שני הנציגים של השכונה למועצת העיר. א. בחרו חמישה חברי ועד לכל אחת מהשכונות א-ד וסדרו אותם בסדר עולה. ב.מי הם הנציגים של שכונות א-ד למועצת העיר כדי להשתלב בעיר המספרים כמו כל האחרים, הקים המספר 0 שכונה משלו - שכונה ה: שכונה שבה תושב אחד, .0 א.את מי תבחר שכונה ה לוועד השכונה ב. כתבו מי הם נציגי שכונה ה למועצת העיר. מועצת העיר נבחרה, אך עלתה השאלה מי יעמוד בראשה. החברים במועצת העיר הסתדרו בסדר עולה. הם החליטו שראש המועצה יהיה המספר הגדול ביותר בין חברי מועצת העיר. רשמו את חברי מועצת העיר מהמספר הקטן למספר הגדול, משמאל לימין, כדי שיהיה ברור מיהו ראש המועצה.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית