שכונות המספרים* תוכן העניינים א. המספר 0 מקים את אוהלו 32 ב. עיר המספרים מתפתחת 33 ג. ועדי השכונות ומועצת העיר 36 ד. התושב 0 נלחם על זכויותיו 37 ה. תושבים עוברים משכונה לשכונה 40 ו. תחרויות 44 ז. שעשועים מספריים 49 ח. עיר מספרים רבתי 51 רשימת מושגים 55 56 שוב חישוב אבזרים לפרק מפת שכונות המספרים (בסוף הספר) - אפשר להיעזר במפה במהלך הפעילויות בפרק. * פרק זה מבוסס על פרק מהתכנית "ועוד אחת החדשה".  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית