חילוק שוב חישוב החנות של רוזה - חנות עם תכלית רוזה מוכרת דברים מופלאים, הנה כמה מהם: 23 ש"ח 17 ש"ח 7 ש"ח מסטיק - טעם עד 13 ש"ח שיקוי המוחק טעמים עט הכותב מעצמו כובע המעלים חפצים לרוזה יש דרישה כזאת: היא מוכנה לקבל מכל קונה רק סכום כסף מדויק, כלומר: היא אינה מחזירה עודף. א. עודד נכנס לחנות ובכיסו 145 ש"ח בדיוק. עודד רוצה לקנות בכל כספו כובעים מעלימי חפצים. האם תסכים רוזה למכור לו כובעים כדי לענות על שאלה זו צריך לבדוק אם המספר 145 מתחלק ב–13 (ללא שארית). •אפשר לחלק את המספר 145 ב–13 (בעזרת חילוק ארוך) ולבדוק אם מתקבלת שארית. •אפשר לבדוק גם בדרך אחרת - מנסים לפרק את המספר 145 לכמה מחוברים המתחלקים ב–,13 למשל כך: 2 + 13 + 130 = 145 . מתחלקים ב–13 עכשיו אתם יכולים לענות: האם תסכים רוזה למכור לעודד כובעים ב. לחנות נכנס עוד קונה. לקונה זה יש 273 ש"ח וגם הוא רוצה לקנות בכל כספו כובעים מעלימי חפצים. האם תסכים רוזה למכור לו כובעים ננסה לפרק את 275 למחוברים המתחלקים ב–:13 13 + 130 + 130 = 273 . ענו על סמך הפירוק: האם תסכים רוזה למכור כובעים לקונה זה המשך  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית