ג בעיות הספק בבית דפוס יש שתי מכונות: מכונת דפוס ישנה שמדפיסה 1,000 גלויות בשעתיים ומכונת דפוס חדשה שמדפיסה 10,000 גלויות ב-5 שעות. א. איזו מהמכונות מדפיסה יותר גלויות בשעה אחת כמה יותר ב. כמה גלויות ידפיסו שתי המכונות יחד בשעה וחצי ג. אחת המכונות עבדה שעה, והמכונה האחרת עבדה שעתיים. איזו מכונה עבדה שעה אחת ואיזו שעתיים, אם ידוע שהן הדפיסו בסך הכול 3,000 גלויות ד. בבית הדפוס התקבלה הזמנה ל-20,000 גלויות. • כמה זמן יש להפעיל את כל אחת מהמכונות הציעו לפחות שלוש אפשרויות שבהן יעבדו שתי המכונות. • האם מצאתם אפשרות שבה שתי המכונות עובדות אותו מספר שעות ומדפיסות יחד 20,000 גלויות אם לא מצאתם אפשרות כזו - נסו למצוא. © צילום: חנניה הרמן. לע"מ © צילום: לע"מ פועל אחד מייצר 20 פריטים בשעה. א.כמה פריטים הפועל מייצר בשעתיים ה.כמה פועלים ייצרו 100 פריטים בשעה ב.בכמה זמן הפועל מייצר 50 פריטים ו. בכמה זמן ייצרו 4 פועלים 40 פריטים אתגר ג.כמה פריטים ייצרו שני פועלים בשעה ז. כמה פריטים ייצרו 3 פועלים ב-3 שעות אתגר ד.בכמה זמן ייצרו שני פועלים 20 פריטים ח.כמה פועלים ייצרו 120 פריטים בשעתיים אתגר גבעיות הספ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית