אמספרים, פעולות ובעיות מילוליות מספרים טבעיים 106 מ' א. לפניכם סרטוט מוקטן של מגרש כדורגל. מהו שטחו של מגרש הכדורגל ממגרש כדורגל 68 אל תשכחו לכתוב כינויים מתאימים בתשובות. ב. לפניכם סרטוט מוקטן של מגרש כדורסל. היקפו של מגרש הכדורסל הוא 80 מ', ממגרש כדורסל 14 והאורך של אחת מצלעותיו הוא 14 מ'. • מהו אורכה של הצלע האחרת • מהו שטחו של המגרש ג. חשבו באומדן: פי כמה שטחו של מגרש הכדורגל גדול משטחו של מגרש הכדורסל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית