חיות בטבע קוראים על: חיות בטבע לומדים על: כתבה עיתונאית בפעילויות של שער זה נקרא כתבות עיתונאיות, נכיר את המבנה שלהן ואף נתנסה בכתיבה של כתבה. פני תינוק • מאת: טל ברטוב, צילם: אייל ברטוב הכתבה נמצאת בספר בעמ' .62 פעילות :1 דפדוף בכתבות פעילות :1 דפדוף בכתבות פעילות :1 דפדוף בכתבות פעילות :1 דפדוף בכתבות פעילות :1 דפדוף בכתבות (פעילות כיתתית) א. הביאו לכיתה כתבי עת שונים המיועדים לילדים ולבני נוער. אפשר להביא גם כתב עת בשפה זרה.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית