עברית עתיקה בפעילויות הבאות נציץ אל העברית העתיקה - לשון המקרא ולשון חז"ל, ונכיר כמה מהמאפיינים שלהן. לשון המקרא אם נפתח את ספר התנ"ך ונקרא בו, נוכל להציץ אל השפה העברית הקדומה, היא העברית של המקרא. העברית היא שפה עתיקה מאוד, דיברו בה וכתבו בה לפני יותר מ3,000- שנים. העברית של ימינו צמחה מן העברית העתיקה של המקרא )התנ"ך(, ולכן מילים רבות ושורשים רבים מלשון המקרא מוכרים לנו. פעילות :1 שונה ודומהפעילות :1 שונה ודומהפעילות :1 שונה ודומהפעילות :1 שונה ודומהפעילות :1 שונה ודומה א. עיינו בקטע מן המקרא, וחשבו: מה דומה לעברית של ימינו ומה שונה ממנה? ב. העתיקו מן הקטע המקראי מילים הקיימות גם בימינו. ג. העתיקו מן הקטע המקראי מילים וצורות, שאינן קיימות בימינו.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית