בניינים בישל, נסע, כתב, הקליט, שמח, התקפל, נתקע, חולץ, הוזמן, נכנס - המילים אלה הן פעלים. מכל סוגי המילים בשפה העברית - שמות העצם, שמות התואר, מילות היחס והפעלים - דווקא לפעלים יש מקום מסודר להתגורר בו, והוא הבניין. בפעילויות הבאות נכיר את שבעת הבניינים של הפועל בעברית. פעילות :1 פעלים דומים א. קראו את המשפטים שלפניכם. רוב הילדים אינם עובדים אלא משחקים ולומדים. יש ילדים שעובדים כדי לפרנס את משפחתם, ואינם אוכלים מספיק. האנשים שמתנדבים מטפלים בבריאות הילדים, מחסנים את הילדים כדי למנוע מחלות, ומספקים מים טובים לשתייה. אם אנשים יתנדבו לטפל בילדים אלה, הזיהומים לא יתפשטו והילדים יתפתחו ויתחזקו. ב. מה משותף לכל המילים המודגשות? ג. יש פעלים שהצליל )הניקוד( שלהם דומה. למשל: חושב - נופל, ספרה - שלבה. שימו לב לצליל של הפעלים במשפטים שלמעלה, ומצאו פעלים בצליל דומה. .1 עובדים - לומדים .4 .2 .5 .3 .6 לפעלים שהצליל )הניקוד( שלהם דומה יש אותו המבנה, והם שייכים לאותו הבניין. דוגמה: הפעלים חשב, נפל שייכים לאותו הבניין, וכך גם זוגות הפעלים: ספר - שלב; התנגב - התפשט.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית