זכותי! קוראים על: זכויות ילדים לומדים על: הצהרה, מאמר עמדה, דיון בשער זה נלמד איך מביעים דעה ואיך משכנעים בכתב, בעל-פה וגם... בציור. הצהרת זכויות הילד בישראל ההצהרה מופיעה בספר בעמ' .36  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית