נופים בשיר קוראים על: נופים לומדים על: שירים בפעילויות של שער זה תקראו שירים וגם תשירו אותם, תשקיפו על נופים דרך מילות השיר, ותנסו להבין מה גורם לנו לאהוב שירים. פעילות :1 שירים בתערוכה (פעילות כיתתית) א. הביאו לכיתה ספרי שירה, שירונים, שירים ופזמונים ושירי ילדים. הביאו גם מילים של שירים בשפות אחרות. ב. הקימו תערוכה קטנה על שולחנות בכיתה. מיינו את הספרים ואת השירים לפי ראות עיניכם. למשל, לפי סוגים: שירי זמר, שירי ילדים, שירה, או לפי נושאים: שירי ערש, שירי אהבה וכדומה. ג. לפי מה מיינתם את השירים? אילו סוגים מצאתם?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית