משקלים אם תקשיבו טוב למילים: אגמת, חצבת, נזלת, תגלו שיש להן משהו משותף פרט לכך שהן מחלות לא נעימות. שלושתן "מתנגנות" אותו דבר: יש להן אותו המבנה, הן נגמרות ב-ת, ויש להן אותו הניקוד: □□ במילים אחרות: יש להן אותה התבנית. תבנית זאת נקראת בעברית: משקל. בעברית להרבה מאוד שמות עצם יש משקל. בפעילויות הבאות תסיירו סיור "מוזיקלי" בעולם שמות העצם, "תאזינו" למילים, ותבדקו את משקלן. פעילות :1 אחיות למשקל לפניכם ארבע מילים: מפקד, מפקדה, תפקיד, פקיד. המשקל של כל אחת שונה. מצאו במחסן לכל מילה את "אחיותיה למשקל" - מילים שהצליל שלהן דומה. מפקד מפקדה תפקיד פקיד מסגד מחסן: תרכיז, מכללה, צמיד, מטבח, מסגד, פליט, מלחמה, תרגיל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית