מדע בדיוני קוראים על: מדע בדיוני לומדים על: ערך באנציקלופדיה בפעילויות של שער זה נקרא על מדע בדיוני, ונלמד איך למצוא ערך באנציקלופדיה, ואיך להתמצא במה שכתוב בערך. הערך: מדע בדיוני הערך מדע בדיוני מן האנציקלופדיה נמצא בספר בעמ' .19  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית