מספרים כולנו מכירים את המספרים בחשבון, אבל לא תמיד אנו יודעים איך לומר אותם. למשל, "3 חודשים" - האם יש לומר: "שלוש חודשים" או "שלושה חודשים"? "5 שנים" - האם יש לומר "חמש שנים" או "חמישה שנים"? פעילות :1 מפעילות :1 מפעילות :1 מפעילות :1 מפעילות :1 מססססספפפפפרים בארץרים בארץרים בארץרים בארץרים בארץ לפניכם מושגים הקשורים לגיאוגרפיה במספרים ובמילים. א. כתבו אותם במילים. ב. האם תמיד הייתם בטוחים איך צריך לכתוב את המספר? 7 כבישים שבעה 4 מועצות 4 תושבים 10 יישובים 9 שדות 2 נקודות התיישבות 2 עיריות 3 כפרים 5 קילומטרים 5 ערים 8 גשרים 6 יערות פעילות :2 מספרים מפעילות :2 מספרים מפעילות :2 מספרים מפעילות :2 מספרים מפעילות :2 מספרים מ–––––10-110-110-110-110-1 למספרים בעברית יש צורת זכר וצורת נקבה. א. קראו בעמוד הבא את טבלת שמות המספרים בזכר ובנקבה. כדאי לשנן אותה היטב. ב. מהו ההבדל העיקרי בין שמות המספרים בזכר לבין שמות המספרים בנקבה? ג. סמנו את הסיומת של שמות המספרים בזכר - החל ממספר .3 ד. מה ההבדל בשמות בין זכר לנקבה במספר 1? ה. מה ההבדל במספר 2?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית