גרים בארץ קוראים על: תושבים בישראל לומדים על: ספרי לימוד בשער זה נלמד איך לומדים מספר לימוד: מה התפקיד של הסמלונים ושל המסגרות בספר הלימוד? איך לומדים מתוך תרשימים ומדיאגרמות? ואיך עונים על שאלות? מהי צפיפות אוכלוסייה? הקטע מהי צפיפות האוכלוסייה? נמצא בספר בעמ' .77-76 פעילות :1 סימן לקטע הרחבהפעילות :1 סימן לקטע הרחבהפעילות :1 סימן לקטע הרחבהפעילות :1 סימן לקטע הרחבהפעילות :1 סימן לקטע הרחבה בספרי הלימוד אפשר למצוא את הקטעים הלימודיים "הרגילים", כגון: הקטע על התושבים בראש העמוד. לעתים יש גם קטעים "מיוחדים", שתפקידם להרחיב את המידע "הרגיל" ולהעשיר אותו, והם מסומנים בסימנים שתפקידם לעזור לקוראים לזהות אותם. א. לפי אילו סימנים אפשר לדעת שהקטע מהי צפיפות אוכלוסייה, וכיצד מחשבים אותה? )בספר בעמ' 77-76( הוא קטע הרחבה? תארו אותם.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית