למשל קוראים על: משלים לומדים על: משלים בשער זה נלמד על משלים, למה מספרים משלים, איך הם בנויים, ואיך מבינים אותם. חסרי החסרונות, הגמל שני המשלים נמצאים בספר בעמ' .67-66  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית