החבורה קוראים על: חבורת ילדים לומדים על: גב הספר, ספרי קריאה בפעילויות בשער זה תבדקו מה אפשר ללמוד מגב הספר על הספר עצמו, איך מספרים סיפור בכתב ובעל-פה, למה צריך לשים לב כשקוראים סיפור, ואיך סימני הפיסוק עוזרים לקריאה. אוצר הבושם ■ מאת ליאורה כרמלי גב הספר גב הספר נמצא בספר בעמ' .50  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית