לכבוד... קוראים על: מכתבים לומדים על: מכתבים בפעילויות של שער זה נקרא מכתבים, נלמד איך כותבים מכתבים. נכיר את חלקי המכתב החשובים, נבחין בין סוגי מכתבים, ונלמד על לשון המכתב. עוז מקבל מכות המכתבים עוז מקבל מכות מאת דליק ווליניץ נמצאים בספר בעמ' .37-36  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית