מילים נרדפות בפעילויות הבאות תכירו מילים נרדפות, תבדקו אם יש ביניהן הבדל, ותלמדו מדוע משתמשים בהן. פעילות :1 הפכיםפעילות :1 הפכיםפעילות :1 הפכיםפעילות :1 הפכיםפעילות :1 הפכים א. כתבו את הניגוד של המילים הבאות: שקט - שלום - יום - סגור - שחור - חרוץ - ב. כל אלה הם זוגות של הפכים, מילים שיש להן משמעות הפוכה, כלומר - מנוגדת. כתבו עוד 6 זוגות של הפכים. פעילות :2 נרדפותפעילות :2 נרדפותפעילות :2 נרדפותפעילות :2 נרדפותפעילות :2 נרדפות כתבו למילים הבאות מילים נרדפות, כלומר - מילים בעלות אותה משמעות. היעזרו במחסן. ענן - עץ - גמד - רקוד - שמש - חשוך - שטיח - אכל - מחסן: אפל, מזון, מחול, אילן, ננס, עב, חמה, מרבד. הפכים הם מילים שיש להן משמעות הפוכה זו מזו. מילים נרדפות הן מילים שיש להן )כמעט( אותו הפירוש, אותה המשמעות. המילים הנרדפות נקראות כך משום שהמשמעות שלהן קרובה מאוד זו לזו, כאילו הן רודפות זו את זו.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית