צבאים בלב העיר קוראים על: צבאים בלב העיר לומדים על: כתבה, עצומה ודבר העורך בפעילויות של שער זה נקרא קטעים שכוונתם לשכנע ולהשפיע, נבחין בין עובדות לבין דעות, ונראה איך אפשר לשכנע ולהשפיע בעזרת מילים. צבאים עירוניים הכתבה צבאים עירוניים מאת ברוך גיאן נמצאת בספר בעמ' .26 פעילות :1 מנסים להשפיעפעילות :1 מנסים להשפיעפעילות :1 מנסים להשפיעפעילות :1 מנסים להשפיעפעילות :1 מנסים להשפיע בחיי היומיום אנו מנסים לא פעם לשכנע בעל-פה או בכתב. ודאי נתקלתם בצורך לנסות לשכנע מישהו )חבר/ה, אח או אחות, הורה, מורה וכדומה( או להשפיע עליו. חשבו על מקרה כזה. מה אמרתם כדי לשכנע? האם הבאתם דוגמה, נימוק? האם הזהרתם?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית