הבנה, הבעה ולשון חוברת ראש צוות הפיתוח: שרה ליפקין צוות הפיתוח והכתיבה: דבורה אמיר, מיכל טולדנו, רחלי כהן  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית