נספח מושגים אקרוסטיכון בית המקדש הראשון ( = הבית הראשון ) שיטת כתיבה של שיר , ובה האותיות נבנה בשנת 1,000 לפני הספירה בערך הראשונות - של כל שורה או של המלים על - ידי שלמה המלך ( מלכים א פרקים בשיר - יוצרות צירוף בעל משמעות : שם ה - ז ) . הבית הראשון עמד על תלו כ - 400 המחבר , המלה ' חזק', אותיות הא"ב ועוד שנה , עד שנשרף ונהרס בידי נבוכדנאצר ( ר' גם עמ' 100 ) . מלך בבל בשנת 586 לפני הספירה . בימינו יש המשתמשים בשיטת האקרוסטיכון בית המקדש השני ( = הבית השני ) נבנה בכתיבת הקדשות או ברכות ליום הולדת , בתקופת שיבת ציון , במאה ה - 6 לפני לבר מצווה או להזדמנויות דומות אחרות : הספירה , ובנייתו הסתיימה בשנת 515 לפני האותיות בראשי השורות מצטרפות לשמו הספירה בערך . בתקופת הרומאים , במאה של בעל השמחה או לברכה שמברכים ה - 1 לספירה , הרחיב המלך הורדוס את אותו . שטח המקדש ואת המקדש עצמו והוסיף לו פאר רב . בתקופתו היה בית המקדש ארון הקודש אחד המבנים הגדולים והמפוארים במזרח . ארון מיוחד בבית - הכנסת - ובו ספרי בית המקדש השני נחרב בשנת 70 לספירה התורה שקוראים בהם בשבת , בחג , בראש בידי טיטוס בזמן המרד ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית