פתיחה : השואה - ומדינת ישראל שני המאורעות המכריעים שקרו לעם היהודי במחצית הראשונה של המאה ה - 20 ( עד 1950 ) היו השואה - והקמת המדינה . שני מאורעות אלה קרו בהפרש זמן קצר יחסית : הכרזת עצרת האומות המאוחדות על הקמת מדינת ישראל באה שנתיים וחצי לאחר סיום מלחמת העולם השנייה והכנעת השלטון הנאצי ."עלינו להבין שהשואה מהווה את אחד הפרקים המכריעים בהיסטוריה שלנו ... כי במובן ידוע , בלי השואה לא היתה לנו היום מדינת היהודים , " קבע המדינאי נחום גולדמן . * לא כל החוקרים וההיסטוריונים מסכימים לקביעתו של נחום גולדמן . יש חוקרים הסבורים כמוהו , שאכן היה קשר סיבתי ברור בין השואה ובין הקמת המדינה , ויש הסבורים אחרת וטוענים שהקשר אינו ברור . ההיסטוריון וחוקר השואה * הודה באואר מגיע למסקנה כי " הקמתה של [ מדינת ] ישראל הושפעה השפעה מכרעת על - ידי תוצאות השואה". * נחום גולדמן ( 1895 - 1982 ) : מנהיג ציוני יליד רוסיה , רכש השכלה גבוהה באוניברסיטאות בגרמניה וקיבל תואר דוקטור לפילוסופיה . היה פעיל בתנועה הציונית בתקופה שלפני הקמת המדינה , ולאחר מכן ( בשנים 1953 - 1977 ) שימש כנשיא הקונגרס היהודי העולמי . נחום...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית