תוכן פתיחה : השואה - ומדינת ישראל 158 בחזרה לתקופת המקרא : עשיו - ועמלק ן 16 עמלק בשואה 166 עמלק במחשבה הישראלית 172  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית