יעקב ועשיו - בעיתונות העברית בשנת תרנ"ז ( 1896 ) נוסד באודיסה שברוסיה ירחון עברי בשם השילוח . * בירחון זה כתבו סופרי התחייה והוגי דיעות ציוניים , ובהם א"ל לוינסקי . במשך שלוש שנים פירסם לוינסקי בירחון השילוח סדרה של כתבות שהיו תגובות לאירועים שוטפים ולבעיות הזמן . אחד מן המאמרים עסק בחינוך הנוער העברי בארץ ישראל ובהשפעת התרבות האירופית - ובמיוחד התרבות הצרפתית של פריז - על הנוער העברי בארץ . באותו מאמר הביע לוינסקי את עמדתו נגד ההתקרבות והחנופה של היהודים לעמי אירופה ולתרבותם . לחיזוק טענתו הביא דוגמה " מראשית דברי ימי עמנו " - מסיפור הפגישה של יעקב ועשיו ... לוינסקי מצטט במאמר את הפסוקים מספר בראשית המתארים את פגישת יעקב ועשיו ( הפסוקים - בעמי 15 ) . לאחר מכן מביא לוינסקי את פירושו ואת מסקנתו מן הפסוקים . וכך הוא אומר : אנו רואים אפוא כמה הכניע עצמו יעקב לפני אחיו ! לא חס על כספו - ויעקב לא היה פזרן ... ולא חס גם על כבודו , ובראותו את אחיו ... " וישתתו [ יעקב ] ארצה שבע פעמים". ויהי אך עבר עשיו - והנה מחזה הדש : " וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה " עשיו עם עזיו ותיישיו ויתר רכושו של יעק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית