יעקב ועשיו - בספרות התחייה הקדמה קצרה : גלגולו של פסוק " הקל קול יעקב והידים ידי עשו " ( בראשית פרק כז פסי כב ) זאת היתה תגובתו של יצחק הזקן והעיוור , כשעמד לפניו יעקב מחופש לעשיו . כאשר אמר יעקב ליצחק : " אנכי עשו בכרך " - הכיר יצחק את קולו של יעקב . אך כאשר מישש את ידיו של יעקב , שהיו מכוסות בפרווה שעירה , הגיע למסקנה : " והידים ידי עשו". הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו - כך הגדירו חז"ל * את המצב בארץ בזמן שלטון הרומאים , בתקופת המשנה והתלמוד . חז"ל השתמשו בפסוק על קול יעקב וידי עשיו כדי להסביר את היחסים בין היהודים ( יעקב ) ובין הרומאים הכובשים ( עשיו ) ואת ההבדלים התרבותיים ביניהם . הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו - כך טענו גם הסופרים החדשים בתקופת התחייה . סופרים אלה , כמו אחרים לפניהם , פירשו את הפסוק העתיק על - פי המציאות של זמנם . וגם הם השתמשו בפסוק כדי להסביר את ההבדלים בין הגויים , הנוצרים ( עשיו ) 1 ובין היהודים ( יעקב ) שחיו במזרח אירופה . וכך , אלפי שנים אחרי סיפור יעקב ועשיו במקרא , חוזרים ומופיעים קול יעקב וידי עשיו בספרות החדשה של סוף המאה ה - 19 - בעברית וביידיש . * ( ח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית