תוכן פתיחה : שאלה נכבדה 136 יעקב ועשיו - בספרות התחייה 138 יעקב ועשיו - בעיתונות העברית 150 ערוץ בחירה : יעקב ועשיו - בעיה חינוכית 152 עשיו מנגן 154  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית