פתיחה בתרבות ישראל של המאות 18 - 19 קמו שתי תנועות * שונות זו מזו ואף מנוגדות : ההשכלה והחסידות . החסידות צמחה במזרח אירופה - בפולין , וההשכלה היהודית - במערב אירופה ובמרכזה , בעיקר בגרמניה . החסידות היתה תנועה של התעוררות פנימית - דתית וחברתית , ואילו ההשכלה היהודית התפתחה בהשפעת רעיונות חיצוניים , לא יהודיים , של ההשכלה האירופית . ההשכלה היהודית נפתחה לסביבתה ואימצה רעיונות ואורח חיים של החברה הלא יהודית . החסידות , לעומת זאת , הסתגרה בעולם האמונה היהודי ופיתחה רעיונות וצורת חיים שהושפעו מזרמים בתוך היהדות , בעיקר מן הקבלה . * * בין ההשכלה היהודית לחסידות היה ניגוד עצום - גם בהשקפות וגם באורח החיים . המפגש בין שתי התנועות הוליד מאבק חריף : החסידות ראתה בהשכלה איום על המשך הקיום היהודי , מפני שהמשכילים נטו להתבולל בחברה הנוצרית ; ואילו המשכילים ראו בחסידות גורם שלילי ומעכב בהפצת ההשכלה האירופית בקרב היהודים ובהשתלבותם של היהודים בחברה . * * *  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית