ערוץ בחירה : הגאון מבבל רב סעדיה גאון * ( 882 - 942 ) נחשב לגדול חכמי היהדות של תחילת ימי הביניים . הוא נולד במצרים , והתחנך במרכזי ההשכלה הערביים בארץ מולדתו וכן במרכזי הלימוד היהודיים בארץ ישראל . מצעירותו החל לכתוב ולפרסם בנושאים שונים , ובהיותו כבן עשרים חיבר את האגרון - המילון העברי - הערבי הראשון . בשנת 922 עבר סעדיה גאון לבבל , והתמנה לראש ישיבה בעיר סורא . הוא עמד במרכז ההנהגה של היהודים בארצות האיסלם , ויצירתו הקיפה נושאים רבים : פרשנות ותרגום המקרא , הלכה ( חוקים ודינים ) , בלשנות ודקדוק עברי , פיוט ועוד . בהשפעת הפילוסופיה הערבית והיוונית החל לעסוק בפילוסופיה יהודית . רב סעדיה גאון היה המלומד היהודי הראשון שעסק בתחומי היהדות בגישה מדעית שיטתית . הוא הציג את השכל האנושי כאחד מיסודות האמונה וכאמצעי להבנת התורה . רב סעדיה גאון דיבר בשבחה של החוכמה ומנה את הישגיה בתחומים השונים - בתחומי החקלאות , המדע , השלטון ועוד . הוא התייחס גם לתחום האסתטי - לטוב וליפה בעולם , למשל : להשפעת הצבעים והצלילים על מצב רוחו של האדם . רב סעדיה גאון נחשב לאבי פרשנות המקרא הבלשנית , המבוססת על חקר הל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית