קצת מחשבה - על היהדות ועל הנצרות והאיסלם ימי הביניים בארצות המערב היו " תקופה של אמונה": סדרי החיים - החברה , השלטון והתרבות היו מבוססים על הדת ועל האמונה . שתי דתות שלטו בימי הביניים בעולם המערבי - הנצרות והאיסלם ; ואילו היהדות והיהודים היו מיעוט בסביבתם הנוצרית או המוסלמית . היהודים נאלצו להתמודד עם שאלות קשות - שאלות שעסקו במצבה של הדת היהודית בהשוואה לדתות האחרות , ושאלות על גורלו המיוחד של העם היהודי : עם ללא ארץ , מפוזר בין העמים . במציאות של ימי הביניים היחסים בין ישראל לעמים באו לידי ביטוי בולט ביחסים בין הדתות : בין היהדות - דת של מיעוט חסר ארץ , ובין הנצרות והאיסלם - הדתות השליטות והכובשות . שתי דתות אלה היו גם קרובות ליהדות וגם יריבות ואויבות שלה . בספרות היהודית קיבלו הנצרות והאיסלם את שמותיהם של שני עמים מן המקרא , עמים שהיו גם אחים וגם אויבים - אדום וישמעאל . הנצרות של ימי הביניים היא אדום , והאיסלם הוא ישמעאל . בימי הביניים חיו היהודים כמיעוט תחת שלטון הנוצרים והמוסלמים , וניסו לשמור על ייחודם ועל אמונתם למרות מצבם הנחות . הם חיו בחסדי השליטים הנוצרים או המוסלמים ולעתים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית