המשך לסיפור עתיק - שלטון אדום ושלטון ישמעאל כבר לפני ימי הביניים , כמאתיים שנה ויותר אחרי חורבן הבית השני וירושלים , דנו חכמי התלמוד בשאלה : איזה שלטון טוב יותר ליהודים ? הם דנו בשליטים שחיו בתקופתם , תקופת התלמוד . וכך קבעו חכמים : תחת ישמעאל ולא תחת נוכרי ... תלמוד בבלי , מסכת שבת , דף יא עמ' א בעיני חכמי התלמוד ועל - פי הנסיבות של תקופתם היה שלטון ' הישמעאלים' - הערבים * עדיף משלטון ' הנוכרים' - הרומאים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית