הפרשנות הספרדית המקום : ספרד הנוצרית ( צפון ספרד ) . הזמן : המאה ה - .13 לאחר הביקור הקצר בצרפת ' ? ל המאות 1 ו - 112 אנו מציעים לך לבקר באתר קרוב - - בתקופה מאוחרת יותר : בצפון ספרד . - כמאתתם שנה אחרי רש " ה ' כמו צרפת ! וגרמניה היה גם א ור צפון ספרד בשליטת הנוצרים . אך מבחינת מעמדם של היהודים , היה המצב בצפון ספרד במאה ה - 13 טוב יותר מבכל ארץ נוצרית אחרת . משפחות יהודיות משכילות מילאו תפקידים מרכזיים בחצרות המלכים של ספרד הנוצרית באותה תקופה . יהודים שימשו כרופאים , יועצים כספיים ואנשי תרבות של חצר המלוכה . מלכי ספרד הנוצרית שיתפו את היהודים בחיי הכלכלה והתרבות , והעניקו להם זכויות נדיבות . מלכי ספרד הנוצרית גם קיבלו ברצון את היהודים שנאלצו לברוח מספרד המוסלמית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית