פירושים לסיפור עתיק - יעקב ועשיו הפרשנות הצרפתית - ... המקום : צפון צרפת , אזור שמפאניה . הזמן : הנואה ה - ו .1 באזור , צנופאניה בעיר טרואה , נפגוש את אחד הפרשנים הגדולים של המקרא ' - את רש"י : רבי שלמה יצחקי ( 1040 - 1105 ) . רש"י נולד בעיר טרואה ופעל בה רוב ימיו . את השכלתו בתחומי היהדות רכש בישיבות גרמניה , שבהן שהה כעשר שנים . כמו יהודים אחרים באזור שמפאניה גם רש"י התפרנס כנראה מגידול כרמים ליין . נוסף על גדולתו והיקף ידיעותיו בתחומי היהדות היה רש"י ' איש העולם הגדול': הוא שלט בכמה שפות - צרפתית , גרמנית , עברית וארמית , והיה לו ידע רב בתחומי החקלאות , המסחר ומלאכות שונות . רש"י עמד בקשרים גם עם קהילות היהודים בצרפת ובגרמניה וגם עם הסביבה הנוצרית - עם שליטים , סוחרים ואנשי דת נוצרים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית