תוכן היהדות , הנצרות והאיסלם - תמונת פתיחה 76 חידת הקשר 79 פירושים לסיפור עתיק - יעקב ועשיו : הפרשנות הצרפתית 81 הפרשנות הספרדית 88 המשך לסיפור עתיק - שלטון אדום ושלטון ישמעאל 92  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית