על הלשון : ללמד זכות היעזר בדיסקט 1 והשלם [ למד זבות טל מישהו - מי שמגן ומלמד זבות ביטוי מלשון חז"ל על אדם אחר נקרא ; שפירושו ; להצדיק מישהו , להגן עליו . אבל בדי להופיע בתור בל אחד יבול לסנגר , סנגור או בתור קטגור ללמד זבות על מישהו בבית המשפט צריך או על משהו . וכל אחד להיות : יבול לקטרג על משהו זאת אומרת ; עורך דין או על מישהו , ולהאשים ( היעזר בדיסקט 1 ) . אותו . האם ידוע לך מאיזו שפה באו המלים סנגור , קטגור , פרקליט ? נסה לשער , והקף את התשובה ; ארמית יוונית עברית לטינית פרסית ערבית  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית