תוכן פתיחה : אחרי החורבן 58 יעקב ועשיו , ישראל ואדום , יהודים ורומאים - בעקבות מרד בר - כוכבא 59 ערוץ בחירה : קול יעקב וידי עשיו 68 על הלשון : ללמד זכות 70  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית