מידע תמציתי וקצרצר על עיקרי המאורעות החשובים באזורנו מאז נבוכדנאצר מלך בבל ועד לתקופה ההלניסטית ( היוונית ) . מבזק המבזק באדיבות הבבלים , הפרסים , המקדונים והיוונים . עדכון בשנת 562 לפני הספירה מת נבוכדנאצר מלך בבל שכבש , בין השאר , את יהודה והחריב את ירושלים . מותו היה תחילת הסוף של ממלכת בבל . עשרים ושלוש שנים לאחר מכן , בשנת 539 לפני הספירה , כבש כורש מלך פרס את ממלכת בבל . כורש הנהיג מדיניות של פיוס וסובלנות . הוא הרשה לתושבים הזרים שבבל הגלתה לחזור לארצותיהם ולבנות את מקדשיהם . וכך חזרו כ - 50,000 מגולי יהודה לירושלים , ובנו את בית המקדש השני .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית