ערוץ בחירה : קשר משפחתי והבכורה קשר משפחתי ( א ) קרא את הפסוקים ושים לב למלים המודגשות : ואלה תולדת יצחק בן אברהם ... ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת בתואל ... ותהר רבקה אשתו ... וימלאו ימיה ללדת והנה תומם בבטנה ... ויצא הראשון ... ויקראו שמו עשו ואתרי כן יצא אחיו ... ויקרא שמו יעקב . בראשית פרק כה פס' יט - כו ,.. לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל . בראשית פרק לב פס' כט  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית