על הלשון : האדום האדום הזה מה משותף לכל הפריטים שמצוירים כאן ? מצאת ? ועכשיו נוסיף - ליתר הדיוק : את הפריטים המצוירים - ורק אותם - מתאר במקרא הצבע האדום . נסה למצוא ולהגדיר : למה התכוון עשיו , כאשר ביקש את ' האדום האדום הזה'? רמזים לעזרתך : עשיו חזר מן השדה עייף , כלומר רעב . כאשר חזר עשיו - סיים יעקב להכין את התבשיל , הנזיד . אילו מהפריטים שבתמונה אינם יכולים להיות ' האדום האדום הזה'? מהן האפשרויות שנשארו - ואיזו מהן היא התשובה הנכונה ? ועוד על האדום האדום הזה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית