יעקב ועשיו : הפגישה אחרי עשרים שנה ומן הסיפור : עשרים שנה אחרי הברכה והבריחה - הברכה שיעקב לקח מעשיו והבריחה של יעקב לחרן ( בראשית כז ) . המקום : מחניים . יעקב נמצא בדרכו מחרן לארץ כנען , ואתו בני ביתו - נשים , שפחות וילדים וכל רכושו . יעקב שולח שליחים אל עשיו אחיו הנמצא בהר שעיר בארץ אדום , ומודיע לו על שובו . וכאן הגעת לשאלה , שהיא תעלומה א : למה החליט יעקב להודיע לעשיו על שובו ? בואו נבדוק תשובה אפשרית : אולי ... יעקב , בדרכו מחרן לכנען , היה צריך לעבור בארץ אדום , שם יושב עשיו . בדוק במפה את מסלול המסע של יעקב ואת מיקומו של הר שעיר . האם מסלול המסע של יעקב קרוב למקום מושבו של עשיו ? האם יעקב היה צריך לעבור בארצו של עשיו כדי להגיע לכנען ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית