תוכן יעקב ועשיו : ראשית הסיפור 9 יעקב ועשיו : הפגישה אחרי עשרים שנה 14 בני ישראל ואדום 19 על הלשון : האדום האדום הזה 27  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית