ישראל והעמים דרך סיפור יעקב ועשיו וגלגוליו בטקסטים יהודיים ובאמנות מתיה קם  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית